Låt storregionen Norrland bli ett eget land

Omkring 1.2 miljoner människor bor i Norrland. Ett område ungefär lika stort som Storbritannien (större än länder som Danmark, Island, Schweiz, Nederländerna, Belgien – ja faktiskt mycket större än dessa fem länder tillsammans). Och i förhållande till befolkningen har Norrland mycket stora naturrikedomar i form av skog, malm, elproduktion, naturupplevelser med mera. Samtliga Norrlandslän har högre varuproduktion per person än resten av Sverige tack vare elproduktion, massaindustri, gruvbrytning och elintensiv tillverkningsindustri.
Tyvärr hånas ofta norrlänningar och urinvånarna av sörlänningarna som inte visar någon respekt för de rikedomar som ges dem till skänks eller tacksamhet för den utsugning av naturrikedomar som konstant sker. 
Vi har vårt land, och med det även möjligheten att frambringa en nation med en av de högsta levnadsstandarderna i världen. Nu har de styrande i söder mer eller mindre bestämt att Norrland ska bli en storregion. Låt oss ta nästa steg på en gång och skapa ett fantastiskt land. Ett land där vi kan ta hand om våra gamla och sjuka, underhålla vägnätet, se till att apotek, posten och bankerna finns där för oss medborgare. Ett Norrland!

Annonser

Lidande istället för att riskera dödshjälp

   I Sverige är dödshjälp förbjudet. Det är klargjort att läkarnas uppgift är att rädda liv och därför är det förbjudet att hjälpa hopplöst sjuka eller skadade att dö, inte ens om det sker på den sjukes begäran. 

Istället får man vidta åtgärder för att ge en värdig död (t.ex. ge smärtstillande medel eller avbryta en livsuppehållande behandling om det är betungande för patienten). Man får accepterar döden som en konsekvens i dessa fall enligt reglerna. Men hur är det i verkligheten?
Nu har jag bevittnat två bortgångar där patienterna lidigt fruktansvärt. Deras smärta har varit enorm, men eftersom patienten ”fått maxdosen” så kan sköterskorna inte göra något för att lindra. De vill inte ge mer smärtlindring, eftersom risken då finns att patienten skulle dö och situationen skulle klassas som dödshjälp.

Så istället får dessa stackars människor ett olidligt slut på sina liv och både anhöriga och sjukvårdspersonal ser på medan men människa lider i timmar innan döden äntligen gör sitt intrång.